Energiedak en Esthetica

Zonne-energie opvangen via het hellend dak wordt steeds interessanter. Enerzijds vanwege financiële redenen en anderzijds vanwege de bewustwording in duurzaamheid. Het mooiste is het als dakbedekking en zonnepanelen één geheel vormen, in plaats van panelen bovenop het dakvlak. Nelskamp bedacht geïntegreerde systemen, zowel voor warm water als voor elektriciteit.

De PV panelen zijn alom bekend en worden dagelijks toegepast. Gezocht wordt naar een hogere opbrengst/rendement en tegelijk wordt de elektriciteit uit fossiele brandstoffen goedkoper terwijl de gasprijs mogelijk zal blijven stijgen. De oplossing kan het nieuwe 2Power systeem zijn; stroom en warm water uit één systeem het zgn. PVT paneel. Door de warmte van het paneel af te geven aan de vloeistof die achter het PV laminaat is aangebracht, koelt men het PV laminaat dat daardoor tot wel 15% meer opbrengst kan leveren! Daarbij wordt deze warmte gebruikt om tapwater te verwarmen.

De panelen in zowel 1Power (alléén PV, dus stroom), maar ook als 2Power (PVT dus ook thermisch), is ook beschikbaar als module die integreert met de keramische MS-5 dakpannen. Van de buitenzijde is geen verschil te ontdekken of het 1Power of 2Power betreft, hetzelfde als bij de panelen. Maar het geeft een veel fraaier aanzicht, waardoor men weer beseft waarom de keuze van de dakpan met de gevelsteen zo belangrijk was.

BIPV, geïntegreerde PV systemen met behoud van de uitstraling van het dak én de functie van de dakpan, is de wens. Hieraan komt men tegemoet doordat de dakdekker PV modules in kan dekken i.c.m. de vlakke keramische pan G-10 en de vlakke beton pan Planum. De G-10 S PV en Planum PV modules zijn net zo eenvoudig in te dekken als de dakpannen zelf.

                                               G-10 S PV        2Power PVT        MS-5 PV(T)        Planum PV
Installatie animatie video G-10 S PV modules: Link
Installatie animatie video Planum PV modules: Link