Actueel

Lichtgewicht betonpannen hebben positieve invloed op aardschokken.


Snelheid van leggen en weinig verschil in aanzicht waren voor een renovatieproject in Oldenzaal de reden om als dakbedekking te kiezen voor een nieuwe keramische dakpan van Nelskamp dakpannen: de F-8½.


Dakenraad uitgave 135 (december 2016)