Esthetische energiedaken

Dakenraad stelt in uitgave 135 (december 2016) twee esthetische energiedaken voor.

Beide systemen werken in de praktijk naar volle tevredenheid.